Tracy Marander

30 tekstów – auto­rem jest Tra­cy Ma­ran­der.

dlla ciebie

już nie cze­kam na telefon,
bez­radnie pat­rzę w oczy każdemu,
chcę dos­trzeć odłamek ciebie w kimkolwiek,
pragnę poczuć choć trochę twe­go ciepła,
roz­grzej mo­je ser­ce nie bądz obojętny,
chciałabym poz­na­wać ciebie wciąż na nowo,
ty jes­teś moim przewodnikiem,
złączył [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 sierpnia 2013, 20:51

hope

kiedyś dos­tałam psa,
dałam mu na imię nadzieja,bo było mi jej zaw­sze brak,
sa­mot­na jak zaw­sze,nig­dy sma­ku tej praw­dzi­wej miłości nie znałam,ale miałam skarb,
przy­jazn to wiez nie tyl­ko z czlo­wiekiem,takze ze zwie­rze­ciem jest cudowna,
nigdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 sierpnia 2013, 22:22

nocne myśli

po­dob­no naj­lep­sze wspom­nienia pi­sane są tęskotą,
po­dob­no myśli naj­gor­sze przychodzą nocą,
po­dob­no każdy ko­goś kocha,za czymś tęskni,cos utracił,
po­dob­no łzy spo­wite są mgłą wspom­nień złych i nijakich,
lecz pat­rząc w two­je oczy,przy­pomi­na mi się zielon­ka­we jezioro,
takie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lipca 2013, 08:05

forever

Do­tyk jed­wa­biu na mo­jej skórze dzięki twoim ustom,
jest jak od­lot żura­wi nad płomien­nym niebem,
za­pamiętam każdą chwilę w zbożu,
nasze ciała sple­cione w na­miętnym tańcu,
lis­ty pi­sane wie­czo­rami przy blas­ku ksiezy­ca,w ryt­mie fal morskich,
pat­rze­nie na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 lipca 2013, 10:56

sadness

um­rzesz,a ja wciąż będę żyła,
lecz tyl­ko fizycznie,
mo­ja dusza będzie wędro­wała ra­zem z tobą do końca... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lipca 2013, 06:58

moje niebo

Pot­rze­buję cię jak ser­ce nadziei,
pot­rze­buję cię jak morze fal,
pot­rze­buję cię jak księżyc słońca,
pot­rze­buję cię jak powietrza,
bo bez ciebie nie ma nic,
umieram cicho pod osłoną nocy...
czasami...
cza­sami,gryząc pal­ce z miłości,
łzy lecą niezauważenie,smu­tek na­pełnia mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 lipca 2013, 20:48

Nic tak nie za­bija jak tęskno­ta,zja­wis­ko niekon­tro­lowa­nych myśli i przy­woływa­nia wspom­nień o da­nej oso­bie,cza­sami tra­giczne w skutkach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 czerwca 2013, 12:16

wypalona

Jeśli kochasz całym ser­cem,wiedz że kiedyś na­dej­dzie ból,
Jeśli się przy­wiązu­jesz do cze­goś,pa­miętaj że w przyszłości mu­sisz się nau­czyć bez te­go żyć,
Jeśli do cze­goś dążysz,po osiągnięciu ce­lu przyj­dzie pustka,
Jeśli coś os­woisz,to na zawsze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2013, 20:29

usta

pustka...
cisza...się od dna szklan­ki od­bi­ja się,
myśli niep­rzer­wa­nie ata­kują mnie,
wciąż czuję,że pa­da na mnie deszcz...
i stoję...
czekam...
na us­tach twój po­całunek jeszcze mam,
to było słabe pożegnanie,
nie próbuj jeszcze raz,
oczy na­puchnięte,ser­ce nies­ka­lane złem,
zmyłeś mi tusz z rzęs.....zno­wu dałam wciągnąć się,
ciem­no,głucho,słyszę włas­nych słów szept,
nig­dy więcej...
nig­dy więcej nie poz­wolę by ktoś zra­nił mnie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2013, 19:08

lady in darkness

chciałam Ci po­kazać gwiaz­dy na niebie,
od­na­lezc w czyimś uśmie­chu powód do radości,
może tak po pros­tu poz­nać co to jest szczęście,
za­pew­nić ko­goś,że każdy pot­rze­buje na swój sposób miłości,
lecz to tyl­ko mgła spo­wijająca mych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 czerwca 2013, 21:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność